Quyết định số 764/QĐ-BTC ngày 5/4/2021 của Bộ Tài chính về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành/được sửa đổi, bổ sung/bị bãi bỏ trong lĩnh vực hải quan thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài chính

Quyết định công bố kèm hướng dẫn 08 thủ tục mới và 08 thủ tục sửa đổi trong lĩnh vực hải quan theo Nghị định 18/2021/NĐ-CP, gồm:

– Đề nghị xác nhận miễn thuế rượu, bia, thuốc lá nhập khẩu vượt định lượng;

– Đề nghị xác nhận chủng loại và định lượng hàng hóa nhập khẩu phục vụ nhu cầu công tác được miễn thuế;

– Đề nghị xác nhận chủng loại và định lượng hàng hóa miễn thuế nhập khẩu của cán bộ ngoại giao;

– Xác nhận chủng loại, định lượng hàng hóa miễn thuế trong trường hợp điều ước quốc tế không quy định chủng loại, chất lượng;

– Không thu thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu;

– Kiểm tra, xác nhận khả năng đáp ứng điều kiện kiểm tra, giám sát hải quan đối với DNCX;

– Kiểm tra thực tế điều kiện kiểm tra, giám sát hải quan đối với DNCX;

– Kiểm tra thực tế điều kiện kiểm tra, giám sát hải quan đối với DNCX đã hoạt động trước ngày Nghị định số 18/2021/NĐ-CP có hiệu lực;

– Miễn thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu để phục vụ an sinh xã hội, khắc phục thiên tai, dịch bệnh;

– Cấp Sổ định mức miễn thuế đối với hàng hóa của tổ chức, cá nhân hưởng quyền ưu đãi, miễn trừ;

– Giảm thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu sau thông quan thuộc thẩm quyền của Cục Hải quan;

– Thông báo danh mục hàng hóa miễn thuế dự kiến xuất khẩu, nhập khẩu;

– Miễn thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu;

– Giảm thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu trong thông quan thuộc thẩm quyền của Chi cục Hải quan;

– Hoàn thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt nộp thừa đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu;

– Miễn thuế đối với tài sản di chuyển vượt định mức miễn thuế.

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 25/4/2021./.

Nội dung trên đây chỉ mang tính chất thông tin, không phải là ý kiến tư vấn của Lê Nguyễn và Lê Nguyễn không chịu trách nhiệm trong mọi trường hợp. Đối với từng trường hợp cụ thể, Quý khách hàng vui lòng liên hệ Lê Nguyễn để được giải đáp.