Quyết định số 1330/QĐ-BKHĐT ngày 26/7/2022 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc công bố thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực thành lập và sắp xếp lại doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (43 trang)

Quyết định công bố kèm hướng dẫn các thủ tục mới về thành lập, hợp nhất, sáp nhập, chia, tách… doanh nghiệp 100% vốn nhà nước căn cứ theo quy định của Luật Doanh nghiệp 2020, Luật đầu tư vốn nhà nước tại doanh nghiệp và Nghị định 23/2020/NĐ-CP.

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Tải Quyết định tại đây

Nội dung trên đây chỉ mang tính chất thông tin, không phải là ý kiến tư vấn của Lê Nguyễn và Lê Nguyễn không chịu trách nhiệm trong mọi trường hợp. Đối với từng trường hợp cụ thể, Quý khách hàng vui lòng liên hệ Lê Nguyễn để được giải đáp.