Công văn số 8975/BTC-TCT ngày 8/9/2022 của Bộ Tài chính về việc giảm thời gian hoàn thành việc nộp tiền thuê, tiền sử dụng đất (2 trang)

Bộ Tài chính cho biết sẽ xem xét kiến nghị rút ngắn thời hạn nộp tiền sử dụng đất, tiền thuê đất trong quá trình nghiên cứu sửa đổi Luật Đất đai để phù hợp với yêu cầu quản lý nhà nước và đảm bảo tính khả thi.

Hiện nay, thời hạn nộp tiền thuê đất, tiền sử dụng đất chậm nhất là 90 ngày, kể từ ngày ban hành thông báo thu (điểm b, khoản 3 và khoản 4 Điều 18 Nghị định 126/2020/NĐ-CP). Quy định này đã áp dụng ổn định từ Luật Đất đai năm 2013 đến nay và có tính đến việc tạo thuận lợi cho các nhà đầu tư khi thực hiện dự án phát sinh số tiền thuê đất, tiền sử dụng đất phải nộp lớn.

Về gia hạn nộp tiền sử dụng đất, tiền thuê đất trong các trường hợp đặc biệt, đã được quy định rõ tại Điều 62 Luật Quản lý thuế 2019 và Điều 19 Nghị định 126/2020/NĐ-CP, bao gồm các trường hợp sau:

(i) Nếu bị thiệt hại vật chất, gây ảnh hưởng trực tiếp đến sản xuất, kinh doanh vì lý do gặp trường hợp bất khả kháng sẽ được gia hạn tối đa 02 năm.

(ii) Nếu bị ngừng hoạt động do di dời cơ sở sản xuất, kinh doanh theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền làm ảnh hưởng đến kết quả sản xuất, kinh doanh sẽ được gia hạn tối đa 01 năm.

Tải Công văn tại đây

Nội dung trên đây chỉ mang tính chất thông tin, không phải là ý kiến tư vấn của Lê Nguyễn và Lê Nguyễn không chịu trách nhiệm trong mọi trường hợp. Đối với từng trường hợp cụ thể, Quý khách hàng vui lòng liên hệ Lê Nguyễn để được giải đáp.