Chồng của bị cáo trách luật sư:

– Ông cam đoan sẽ cãi trắng án cho vợ tôi, thế mà cô ấy lại bị kết án một năm lao động cưỡng bức.

Luật sư thở dài:

– Nhưng ở phiên tòa bà ấy có để cho tôi nói câu nào đâu!