Thông tư số 48/2021/TT-BTC ngày 28/6/2021 của Bộ Tài chính hướng dẫn biểu mẫu báo cáo giải ngân vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và vay ưu đãi của nhà tài trợ nước ngoài

Các báo cáo được hướng dẫn tại Thông tư này bao gồm (trong ngoặc là cơ quan lập báo cáo):

– Báo cáo kế hoạch giải ngân thực hiện chương trình, dự án sử dụng vốn ODA của nước ngoài (Chủ dự án/Ban quản lý dự án);

– Báo cáo định kỳ hàng tháng/quý tình hình giải ngân vốn ODA, vốn vay ưu đãi nước ngoài (Chủ dự án/Ban quản lý dự án);

– Báo cáo tình hình hạch toán, ghi thu ghi chi nguồn vốn nước ngoài hàng năm (Cơ quan chủ quản);

– Báo cáo kết thúc giải ngân khoản vay ODA, vay ưu đãi của chương trình, dự án (Chủ dự án/Ban quản lý dự án).

Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/8/2021./.

Nội dung trên đây chỉ mang tính chất thông tin, không phải là ý kiến tư vấn của Lê Nguyễn và Lê Nguyễn không chịu trách nhiệm trong mọi trường hợp. Đối với từng trường hợp cụ thể, Quý khách hàng vui lòng liên hệ Lê Nguyễn để được giải đáp.