Ngày 27/02/2024, Chính phủ ban hành Nghị định 24/2024/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu 2023 về lựa chọn nhà thầu.

Phạm vi điều chỉnh của Nghị định 24/2024/NĐ-CP như sau:

– Nghị định 24/2024/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Đấu thầu 2023 về lựa chọn nhà thầu, bao gồm:

+ Khoản 6 Điều 6 về bảo đảm cạnh tranh trong đấu thầu;

+ Khoản 6 Điều 10 về ưu đãi trong lựa chọn nhà thầu;

+ Khoản 3 Điều 15 về chi phí trong lựa chọn nhà thầu;

+ Khoản 4 Điều 19 về năng lực, kinh nghiệm của thành viên tổ chuyên gia, tổ thẩm định;

+ Khoản 2 Điều 20 về các hình thức lựa chọn nhà thầu khác;

+ Khoản 7 Điều 23 về chỉ định thầu;

+ Khoản 4 Điều 29 về lựa chọn nhà thầu trong trường hợp đặc biệt;

+ Khoản 4 Điều 36 về kế hoạch tổng thể lựa chọn nhà thầu cho dự án;

+ Khoản 2 Điều 39 về nội dung kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

+ Khoản 8 Điều 43 về quy trình, thủ tục lựa chọn nhà thầu;

+ Khoản 1 và khoản 5 Điều 50 về lựa chọn nhà thầu qua mạng;

+ Khoản 7 Điều 53 về mua sắm tập trung;

+ Khoản 3 và khoản 4 Điều 55 về lựa chọn nhà thầu cung cấp thuốc, hóa chất, vật tư xét nghiệm, thiết bị y tế;

+ Khoản 4 Điều 67 về ký kết hợp đồng với nhà thầu được lựa chọn;

+ Khoản 6 Điều 70 về sửa đổi hợp đồng;

+ Khoản 2 Điều 84 về trách nhiệm quản lý nhà nước về đấu thầu;

+ Khoản 4 Điều 86 về thanh tra, kiểm tra, giám sát hoạt động đấu thầu;

+ Khoản 5 Điều 87 về xử lý vi phạm;

+ Khoản 4 Điều 88 về xử lý tình huống trong đấu thầu.

– Các biện pháp thi hành Luật Đấu thầu 2023 về lựa chọn nhà thầu, bao gồm:

+ Đăng ký trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

+ Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu;

+ Thẩm quyền quyết định việc mua sắm đối với dự toán mua sắm;

+ Công khai thông tin trong hoạt động đấu thầu;

+ Quản lý nhà thầu.

– Việc lựa chọn nhà thầu cung cấp sản phẩm, dịch vụ công theo hình thức đặt hàng, giao nhiệm vụ thực hiện theo quy định riêng của Chính phủ.

Tải Luật Đấu thầu 2023 tại đây,

Tải Nghị định 24/2024/NĐ-CP tại đây

Nội dung trên đây chỉ mang tính chất thông tin, không phải là ý kiến tư vấn của Lê Nguyễn và Lê Nguyễn không chịu trách nhiệm trong mọi trường hợp. Đối với từng trường hợp cụ thể, Quý khách hàng vui lòng liên hệ Lê Nguyễn để được giải đáp.