HỎI:

Công ty là nhà thầu dự án gang thép Formosa Hà Tĩnh. Vào năm 2013 chúng tôi đăng ký tờ khai số 03/NTA01, tạm nhập máy móc thiết bị phục vụ xây dựng dự án theo giấy phép nhập khẩu của Bộ Công thương. Mặt hàng là: Máy trộn bê tông, Năm sản xuất: tháng 01/2007. Trên giấy phép ghi thời hạn tái xuất đến tháng 05/2017.

Hiện nay công việc tại dự án đã hoàn thành, Doanh nghiệp muốn thực hiện chuyển đổi từ tạm nhập tái xuất sang chuyển tiêu thụ nội địa tại Việt Nam hoặc nếu không đủ điều kiện chuyển tiêu thụ, Doanh nghiệp xin được xử lý theo quy định của pháp luật đối với trường hợp hàng hóa không được phép chuyển tiêu thụ nội địa nhưng không có nguyện vọng tái xuất.

1/ Thiết bị trên có đủ điều kiện chuyển tiêu thụ nội địa tại Việt Nam hay không? Nếu có thủ tục, chứng từ cần chuẩn bị như thế nào?

2/ Nếu không đủ điều kiện chuyển tiêu thụ nội địa, xin cho biết phương thức xử lý theo quy định Hải Quan đối với trường hợp doanh nghiệp không có nhu cầu tái xuất? Hồ sơ, chứng từ liên quan?

 ĐÁP:

Cục Hải quan Đồng Nai:

– Căn cứ công văn 3517/BKHCN-ĐTG ngày 19/08/2016 của Bộ Khoa học công nghệ thì “…Đối với máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng đang ở trong lãnh thổ Việt Nam, khi chuyển giao giữa các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh trong lãnh thổ Việt Nam, bao gồm cả doanh nghiệp chế xuất, sẽ không thuộc đối tượng điều chỉnh tại Thông tư số 23”.

 

Như vậy, trường hợp của công ty được phép chuyển tiêu thụ nội địa tại Việt Nam.

– Căn cứ điểm c khoản 2 điều 84 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/03/2015 của Bộ Tài chính quy định:

“Điều 84. Quản lý, theo dõi tờ khai hải quan tạm nhập tái xuất, tạm xuất tái nhập

…2. Hàng hóa tạm nhập tái xuất, tạm xuất tái nhập quy định tại Điều 49, Điều 50, Điều 51, Điều 52, Điều 53, Điều 54, Điều 55 Nghị định số 08/2015/NĐ-CP:

…c) Đối với hàng hóa tạm nhập, tạm xuất thay đổi mục đích sử dụng, chuyển tiêu thụ nội địa thì phải làm thủ tục theo quy định tại Điều 21 Thông tư này”.

Như vậy, hồ sơ thủ tục chuyển tiêu thụ nội địa công ty thực hiện theo điều 21 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/03/2015.

Đề nghị công ty tham khảo nội dung quy định trên để thực hiện. Trường hợp phát sinh vướng mắc, đề nghị công ty liên hệ trực tiếp Chi cục Hải quan nơi đăng ký tờ khai để được hướng dẫn cụ thể./.

Nguồn:Website Hải quan Đồng Nai