HỎI: Năm 2015, tôi bỏ tiền mua đất nhưng nhờ bạn đứng tên, có thỏa thuận bằng giấy tay. Người này sau đó xây nhà ở luôn không trả, tôi có đòi lại được không?

ĐÁP:

Theo Điều 5, Điều 167 Luật Đất đai năm 2013, người đứng tên trên Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà và tài sản gắn liền với đất (sổ hồng) được toàn quyền định đoạt đối với quyền sử dụng đất đó như chuyển nhượng, tặng cho… người khác.

Tuy nhiên, theo thông tin bạn cung cấp thì bạn là người bỏ tiền ra mua đất, nhờ người bạn của bạn đứng tên, việc này có lập văn bản. Do đó, bạn có thể dùng văn bản này và các tài liệu chứng cứ có liên quan khác để yêu cầu người bạn ấy trả lại đất cho mình.

Nếu bạn và người bạn ấy không thể thỏa thuận về việc trả lại quyền sử dụng đất và việc hòa giải tại UBND cấp xã là không thành (Điều 202 Luật Đất đai), bạn có quyền khởi kiện ra tòa án có thẩm quyền để giải quyết.

Ngoài bản thỏa thuận viết tay, bạn cần cung cấp cho tòa những tài liệu chứng minh khác (nếu có) như: giấy giao nhận hoặc sao kê tài khoản thể hiện bạn chuyển tiền cho người bạn ấy để mua đất; các tin nhắn trao đổi giữa hai bên có nội dung nhờ đứng tên giúp; giấy xác nhận của bên bán đất…

Nếu có đủ các chứng cứ chứng minh nguồn gốc số tiền để mua đất là của bạn, Tòa án sẽ xem xét giải quyết, buộc người bạn trả lại đất hoặc tiền tương đương với giá trị đất mà người bạn đang đứng tên.