Công văn số 45539/CT-HTr ngày 7/7/2016 của Cục Thuế TP. Hà Nội về chính sách thuế (2 trang)

Theo quy định tại tiết đ.4 khoản 2 Điều 2 Thông tư 111/2013/TT-BTC, đối với người lao động làm việc tại các doanh nghiệp thì mức khoán công tác phí làm căn cứ miễn thuế TNCN được áp dụng phù hợp với mức xác định thu nhập chịu thuế TNDN.

Ngoài ra, theo tiết 2.9 khoản 2 Điều 4 Thông tư 96/2015/TT-BTC, nếu doanh nghiệp khoán công tác phí cho người lao động theo đúng quy chế tài chính hoặc quy chế nội bộ thì chi phí này được trừ khi tính thuế TNDN.

Do vậy, trường hợp Công ty có thanh toán các khoản chi phí để phục vụ việc điều động, luân chuyển người lao động ra nước ngoài làm việc theo quy định tại hợp đồng lao động, nếu các khoản chi này được tính vào chi phí hợp lý thì cũng được miễn tính thuế TNCN.

2. Dịch vụ thực hiện ở nước ngoài cho doanh nghiệp nội địa cũng được hưởng thuế GTGT 0%

Công văn số 45542/CT-HTr ngày 7/7/2016 của Cục Thuế TP. Hà Nội về chính sách thuế (3 trang)

Theo quy định tại Điều 9 Thông tư 219/2013/TT-BTC, đối với dịch vụ được cung cấp giữa các doanh nghiệp Việt Nam mà dịch vụ vừa diễn ra tại Việt Nam vừa diễn ra tại nước ngoài thì giá trị dịch vụ ở nước ngoài được áp dụng thuế suất GTGT 0%.

Trường hợp trước đây Công ty xuất hóa đơn trọn gói với thuế suất 10% cho toàn bộ dịch vụ thực hiện ở Việt Nam và ở nước ngoài, sau đó khi quyết toán Công ty đã tách riêng được giá trị từng dịch vụ thì được kê khai bổ sung hồ sơ thuế để điều chỉnh thuế suất GTGT về mức 0% cho phần dịch vụ ở nước ngoài.

Nội dung trên đây chỉ mang tính chất thông tin, không phải là ý kiến tư vấn của Lê Nguyễn và Lê Nguyễn không chịu trách nhiệm trong mọi trường hợp. Đối với từng trường hợp cụ thể, Quý khách hàng vui lòng liên hệ Lê Nguyễn để được giải đáp.