Quyết định số 26/2021/QĐ-TTg ngày 12/8/2021 của Thủ tướng Chính phủ về danh mục ngành, lĩnh vực thực hiện chuyển đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ phần

Quyết định công bố Danh mục ngành, lĩnh vực sẽ cổ phần hóa đối với đơn vị sự nghiệp công lập và tỷ lệ cổ phần nhà nước nắm giữ sau khi cổ phần hóa.

Theo đó, đối với các lĩnh vực như: khai thác, sản xuất, cung cấp nước sạch và thoát nước đô thị, nông thôn, sau khi cổ phần hóa nhà nước vẫn nắm giữ trên 50% vốn điều lệ.

Đối với các lĩnh vực như: vệ sinh môi trường, xử lý nước thải; chiếu sáng công cộng; dịch vụ tư vấn về quy hoạch, kế toán, kiểm toán; dịch vụ liên quan đến sở hữu trí tuệ, chuyển giao công nghệ; quản lý, bảo trì hệ thống đường bộ;… sau khi cổ phần hóa, nhà nước có thể chỉ nắm giữ 50% vốn điều lệ trở xuống, thậm chí không giữ cổ phần.

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/10/2021 và thay thế Quyết định số 31/2017/QĐ-TTg ngày 17/7/2017./.

Nội dung trên đây chỉ mang tính chất thông tin, không phải là ý kiến tư vấn của Lê Nguyễn và Lê Nguyễn không chịu trách nhiệm trong mọi trường hợp. Đối với từng trường hợp cụ thể, Quý khách hàng vui lòng liên hệ Lê Nguyễn để được giải đáp.