Công văn số 3202/TCT-CS ngày 18/7/2016 của Tổng cục Thuế về chính sách miễn, giảm tiền thuê đất (2 trang)

Văn bản trả lời vướng mắc về việc xác định diện tích đất được miễn, giảm tiền thuê trong trường hợp doanh nghiệp thuê đất của Nhà nước để thực hiện dự án đầu tư mà đất thuê được sử dụng đồng thời vào hoạt động SXKD thuộc lĩnh vực ưu đãi và không ưu đãi.

Theo đó, trường hợp tại một trong các văn bản như: Quyết định cho thuê đất, Hợp đồng thuê đất, Giấy chứng nhận đầu tư, Văn bản quyết định chủ trương đầu tư,… có quy định cụ thể diện tích đất sử dụng cho hoạt động SXKD thuộc lĩnh vực ưu đãi đầu tư thì được miễn, giảm tiền thuê đất theo diện tích ghi tại các văn bản này.

Ngược lại, nếu tại một trong các văn bản nêu trên không tách riêng được diện tích đất sử dụng cho hoạt động SXKD thuộc lĩnh vực ưu đãi đầu tư thì diện tích đất được miễn, giảm tiền thuê sẽ được xác định theo phương pháp phân bổ quy định tại khoản 3 Điều 4 Thông tư 77/2014/TT-BTC. 

2. Xây xưởng chế biến gỗ thuộc lĩnh vực đặc biệt ưu đãi đầu tư.

Công văn số 3270/TCT-CS ngày 21/7/2016 của Tổng cục Thuế về vướng mắc trong xử lý miễn, giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước (2 trang)

Theo quy định tại Điểm 9 Danh mục ban hành kèm Nghị định 210/2013/NĐ-CP, hoạt động chế biến lâm sản thuộc lĩnh vực đặc biệt ưu đãi đầu tư trong nông nghiệp

Theo đó, trường hợp doanh nghiệp có dự án đầu tư “Xây dựng xưởng sản xuất chế biến gỗ mộc dân dụng, gỗ mỹ nghệ” thì dự án này được coi là thuộc lĩnh vực đặc biệt ưu đãi đầu tư theo điểm 9 Danh mục nêu trên./.

Nội dung trên đây chỉ mang tính chất thông tin, không phải là ý kiến tư vấn của Lê Nguyễn và Lê Nguyễn không chịu trách nhiệm trong mọi trường hợp. Đối với từng trường hợp cụ thể, Quý khách hàng vui lòng liên hệ Lê Nguyễn để được giải đáp.