Điều kiện cho phép doanh nghiệp nhận lại 1% kinh phí Bảo hiểm y tế được quy định tại Công văn số 2762/BHXH-KHTC ngày 17/11/2016 của Bảo hiểm xã hội TP. HCM về việc trích, chuyển kinh phí chăm sóc sức khỏe ban đầu

Văn bản hướng dẫn về điều kiện cho phép doanh nghiệp nhận lại 1% kinh phí Bảo hiểm y tế, thời điểm nộp hồ sơ và thời điểm cơ quan Bảo hiểm xã hội trích chuyển kinh phí chăm sóc sức khỏe ban đầu cho các tổ chức, doanh nghiệp, trường học, áp dụng trên địa bàn TP.HCM.

Theo đó, doanh nghiệp nếu đáp ứng các điều kiện dưới đây sẽ được cơ quan Bảo hiểm xã hội trích chuyển kinh phí chăm sóc sức khỏe ban đầu:

– Có ít nhất chuyên trách hoặc kiêm nhiệm hoặc hợp đồng lao động thời hạn từ 3 tháng trở lên, trình độ tối thiểu là trung cấp y.

 

– Có phòng y tế hoặc phòng làm việc riêng để thực hiện việc sơ cấp cứu, xử trí ban đầu cho người lao động khi bị tai nạn thương tích, các bệnh thông thường trong thời gian làm việc tại doanh nghiệp.

– Đã đóng đủ tiền BHYT trong kỳ.

Hồ sơ đăng ký trích kinh phí chăm sóc sức khỏe ban đầu được nộp vào đầu năm, bao gồm Bản đăng ký mẫu 01/BHYT và các hồ sơ khác theo quy định tại phiếu giao nhận hồ sơ 111./.

*Thông tin thêm:

Theo quy định tại Điều 17 Thông tư liên tịch số 41/2014/TTLT-BYT-BTC, đối với các doanh nghiệp có bộ phận y tế đáp ứng điều kiện quy định tại Điều 18 Thông tư này sẽ được cơ quan BHXH trích chuyển lại 1% số tiền đóng BHYT để làm kinh phí chăm sóc sức khỏe ban đầu cho người lao động.

Trên đây là các điều kiện cho phép doanh nghiệp nhận lại 1% kinh phí BHYT, nếu Quý khách có bất kỳ thắc mắc nào, vui lòng liên hệ với Lê Nguyễn để được hỗ trợ tốt nhất.