Thông tư số 28/2021/TT-NHNN ngày 31/12/2021 của Ngân hàng Nhà nước về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 40/2011/TT-NHNN ngày 15/12/2011 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về việc cấp Giấy phép và tổ chức, hoạt động của ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, văn phòng đại diện của tổ chức tín dụng nước ngoài, tổ chức nước ngoài khác có hoạt động ngân hàng tại Việt Nam

Thông tư bổ sung điều kiện cho phép các ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài thực hiện một số nghiệp vụ liên quan đến chứng khoán, như:

(i) Đại lý phát hành trái phiếu doanh nghiệp; đại lý quản lý tài sản bảo đảm trong hoạt động phát hành trái phiếu doanh nghiệp;

(ii) Mua, bán trái phiếu Chính phủ trên thị trường chứng khoán;

(iii) Cung cấp dịch vụ bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán, ngân hàng giám sát, lưu ký chứng khoán.

Ngoài ra, Thông tư còn sửa đổi, bổ sung điều kiện đối với ngân hàng nước ngoài khi tham gia thành lập ngân liên doanh, ngân hàng 100% vốn nước ngoài tại Việt Nam.

Các mẫu Giấy phép thành lập và hoạt động ngân hàng thương mại; Giấy phép thành lập chi nhánh ngân hàng nước ngoài cũng được thay bằng mẫu mới, xem Phụ lục 01a và Phụ lục 01b đính kèm.

Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/3/2022./.

Nội dung trên đây chỉ mang tính chất thông tin, không phải là ý kiến tư vấn của Lê Nguyễn và Lê Nguyễn không chịu trách nhiệm trong mọi trường hợp. Đối với từng trường hợp cụ thể, Quý khách hàng vui lòng liên hệ Lê Nguyễn để được giải đáp.