Quyết định số 508/TTg ngày 23/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chiến lược cải cách hệ thống thuế đến năm 2030 (12 trang)

Đến năm 2030, chính sách thuế tại Việt Nam sẽ được điều chỉnh theo hướng như sau:

– Đối với thuế GTGT: mở rộng thu thuế bằng cách giảm nhóm HHDV được miễn thuế và hưởng thuế suất 5%; tiến tới áp dụng chung một mức thuế suất; nghiên cứu tăng thuế suất theo lộ trình.

– Đối với thuế TTĐB: sửa đổi, bổ sung đối tượng chịu thuế TTĐB để điều tiết tiêu dùng theo hướng bảo vệ sức khỏe người dân và bảo vệ môi trường; tăng thuế theo lộ trình đối với các mặt hàng thuốc lá, bia, rượu; điều chỉnh mức thuế TTĐB đối với một số mặt hàng phù hợp với điều kiện KT-XH giai đoạn 2021-2030.

– Đối với thuế XNK: tiếp tục thu gọn số lượng mức thuế suất để đơn giản biểu thuế XNK, phấn đấu giảm còn 25 mức thuế suất vào năm 2025 và còn 20 mức vào năm 2030.

– Đối với thuế TNDN: sửa đổi hoặc bãi bỏ các ưu đãi miễn, giảm thuế không còn phù hợp; hạn chế tối đa việc lồng ghép chính sách xã hội với chính sách miễn, giảm thuế; thực hiện ưu đãi đối với doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ.

– Đối với thuế TNCN: bổ sung đối tượng chịu thuế; nghiên cứu sửa đổi, bổ sung theo hướng điều chỉnh số lượng và các mức thuế suất phù hợp với thu nhập chịu thuế, phù hợp với bản chất của từng loại thu nhập, tạo điều kiện đơn giản trong quyết toán thuế.

– Đối với thuế tài nguyên: sửa đổi quy định về giá tính thuế tài nguyên, sản lượng tài nguyên tính thuế; sửa đổi khung thuế, mức thuế và miễn, giảm thuế tài nguyên theo hướng minh bạch, rõ ràng.

– Đối với các loại thuế liên quan đến đất: tiếp tục miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp đến hết năm 2025; nghiên cứu hoàn thiện thuế sử dụng đất phi nông nghiệp, bổ sung thu thuế đối với nhà nhằm khuyến khích sử dụng nhà, đất có hiệu quả.

– Đối với thuế BVMT: mở rộng đối tượng chịu thuế đối với hàng hóa gây ô nhiễm môi trường; nghiên cứu điều chỉnh khung và mức thuế BVMT để hạn chế việc nhập khẩu, sản xuất và sử dụng hàng hóa gây ô nhiễm.

 

Quyết định có hiệu lực từ ngày ký ban hành.

Tải Quyết định tại đây

Nội dung trên đây chỉ mang tính chất thông tin, không phải là ý kiến tư vấn của Lê Nguyễn và Lê Nguyễn không chịu trách nhiệm trong mọi trường hợp. Đối với từng trường hợp cụ thể, Quý khách hàng vui lòng liên hệ Lê Nguyễn để được giải đáp.