Trả lời vướng mắc của người nộp thuế về nội dung quyết toán thuế TNDN năm 2020

Sau buổi giải đáp trực tuyến ngày 11/3/2021 (trên wesite http://gdt.gov.vn ), Tổng cục Thuế đã tổng hợp lại 55 thắc mắc thường gặp về quyết toán thuế TNDN năm 2020.

Theo đó, một số điểm cần lưu ý như sau:

Đối với các quý của năm 2020, nếu có quý không phát sinh thuế TNDN phải nộp do nhận chuyển lỗ từ các năm trước thì được miễn tạm nộp thuế TNDN quý đó (Câu 3).

Chi phí thuê khách sạn cho chuyên gia nước ngoài ở trong thời gian cách ly chỉ được chấp nhận nếu trong HĐLĐ có thỏa thuận việc trả thay tiền nhà (Câu 4).

Chi phí của năm 2019 nếu quên chưa hạch toán thì phải khai bổ sung hồ sơ thuế TNDN của năm 2019, không được tính vào năm 2020 (Câu 7).

Lương hiệu quả của năm 2020 nếu chi sau thời điểm quyết toán thì có thể sử dụng Quỹ dự phòng tiền lương, không tính vào chi phí của năm 2021 (Câu 7).

Chi phí tiền lương của chuyên gia nước ngoài trong thời gian từ khi hết cách ly đến khi chờ cấp giấy phép lao động không được chấp nhận (Câu 12).

Các TSCĐ phải tạm dừng sản xuất do dịch Covid-19 nếu tạm dừng dưới 9 tháng thì chi phí khấu hao vẫn được chấp nhận (Câu 15).

Chi phí mua quà, bánh… cho người lao động nhân dịp lễ tết nếu không có quỹ phúc lợi để chi thì được hạch toán vào khoản chi phúc lợi theo khoản 4 Điều 3 Thông tư 25/2018/TT-BTC (Câu 22).

Các chi phí đóng góp, ủng hộ phòng chống dịch Covid-19 có được hạch toán hay không phải chờ Nghị định của Chính phủ (Câu 30).

Các doanh nghiệp siêu nhỏ nộp thuế TNDN theo tỷ lệ % trên doanh thu được miễn lập BCTC để nộp cho cơ quan thuế (Câu 31).

Giao dịch thuê nhà của Giám đốc làm văn phòng không phải là giao dịch liên kết. Tuy nhiên, các giao dịch vay mượn tiền của Giám đốc có ít nhất 10% vốn góp bị xem là giao dịch liên kết (Câu 32).

Doanh thu năm 2020 làm căn cứ xét giảm 30% thuế TNDN được xác định theo doanh thu tính thuế TNDN, không áp dụng theo doanh thu tính thuế GTGT (Câu 37)./.

Nội dung trên đây chỉ mang tính chất thông tin, không phải là ý kiến tư vấn của Lê Nguyễn và Lê Nguyễn không chịu trách nhiệm trong mọi trường hợp. Đối với từng trường hợp cụ thể, Quý khách hàng vui lòng liên hệ Lê Nguyễn để được giải đáp.