Công văn số 3498/TCHQ-GSQL ngày 12/7/2021 của Tổng cục Hải quan về việc hướng dẫn thực hiện các vướng mắc trong công tác kiểm tra hàng hóa bằng máy soi container

Công văn giải đáp một số vướng mắc liên quan đến việc kiểm tra hàng hóa bằng máy soi container theo quy định tại Quyết định số 3272/QĐ-TCHQ ngày 24/11/2020, gồm:

– Việc soi chiếu hàng hóa xuất khẩu chưa đủ điều kiện qua khu vực giám sát, đã tập kết tại cửa khẩu xuất.

– Biểu mẫu ghi kết quả soi chiếu đối với lô hàng xuất nhập khẩu.

– Nơi giám sát container đã soi chiếu cho đến khi đủ điều kiện qua khu vực giám sát hải quan.

– Kiểm tra thực tế container có dấu hiệu nghi vấn được mở tờ khai tại Chi cục Hải quan khác không thuộc Cục Hải quan thực hiện soi chiếu.

– Thủ tục bàn giao container từ Cục Hải quan thực hiện soi chiếu đến Chi cục Hải quan nơi đăng ký tờ khai để kiểm tra thực tế.

– Xử lý lô hàng soi chiếu có nghi vấn được đăng ký tờ khai tại Chi cục Hải quan ngoài cửa khẩu.

– Các trường hợp Chi cục hải quan nơi đăng ký tờ khai được đề nghị Chi cục Hải quan nơi lưu giữ kiểm hóa hộ lô hàng soi chiếu có nghi vấn.

– Xử lý trường hợp địa điểm soi chiếu cách xa Chi cục Hải quan nơi đăng ký tờ khai./.

Nội dung trên đây chỉ mang tính chất thông tin, không phải là ý kiến tư vấn của Lê Nguyễn và Lê Nguyễn không chịu trách nhiệm trong mọi trường hợp. Đối với từng trường hợp cụ thể, Quý khách hàng vui lòng liên hệ Lê Nguyễn để được giải đáp.