Luật sư

Ls. Lê Thành Kính
Ls. Lê Thành Kính Luật sư Sáng lập - Giám đốc điều hành

000.000.000

kinhlt@lenguyenlawfirm.com

Ls. Nguyễn Thị Châu Loan
Ls. Nguyễn Thị Châu Loan Luật sư Thành viên - Giám đốc Chi nhánh Cần Thơ

000.000.000

chauloan@lenguyenlawfirm.com

Ls. Lê Thị Hoài Giang
Ls. Lê Thị Hoài Giang Phó Giám đốc điều hành - Giám đốc Chi nhánh Hà Nội

000.000.000

hoaigiang@lenguyenlawfirm.com

Ls. Võ Thị Minh An
Ls. Võ Thị Minh An Luật sư Thành viên - Giám đốc Chi nhánh Đà Nẵng

000.000.000

minhan@lenguyenlawfirm.com

Ls. Trần Thị Ngân Hà
Ls. Trần Thị Ngân Hà Luật sư thành viên

000.000.000

nganha@lenguyenlawfirm.com

Ls. Võ Thị Thu Trang
Ls. Võ Thị Thu Trang Luật sư thành viên

000.000.000

thutrang@lenguyenlawfirm.com

000.000.000

hoangdiem@lenguyenlawfirm.com

000.000.000

hongtrang@lenguyenlawfirm.com

Ls. Nguyễn Duy Tiền
Ls. Nguyễn Duy Tiền Luật sư cấp cao

000.000.000

duytien@lenguyenlawfirm.com

Ls. Phạm Ánh Dương
Ls. Phạm Ánh Dương Luật sư cấp cao

000.000.000

duongpham@lenguyenlawfirm.com

000.000.000

minhtrang@lenguyenlawfirm.com

Ls. Lê Nguyễn Minh Châu
Ls. Lê Nguyễn Minh Châu Luật sư cấp cao

000.000.000

minhchau@lenguyenlawfirm.com

Ls. Lương Trần Hương Diễm
Ls. Lương Trần Hương Diễm Luật sư đồng nghiệp

000.000.000

huongdiem@lenguyenlawfirm.com

Ls. Ngô Thị Huệ My
Ls. Ngô Thị Huệ My Luật sư đồng nghiệp

000.000.000

huemy@lenguyenlawfirm.com

Ls. Nguyễn Huỳnh Mỹ Ái
Ls. Nguyễn Huỳnh Mỹ Ái Luật sư đồng nghiệp

000.000.000

ainguyen@lenguyenlawfirm.com

Gọi miễn phí
Gọi miễn phí