Nguyễn Huỳnh Mỹ Ái

Tư vấn pháp lý

ainguyen@lenguyenlawfirm.com

Nguyễn Huỳnh Mỹ Ái trở thành thành viên của Lê Nguyễn vào năm 2018 ngay sau khi tốt nghiệp cử nhân luật, chuyên ngành Luật thương mại quốc tế tại Đại học Kinh tế – Luật, thuộc Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh. Với tinh thần bền bỉ và nhẫn nại, khả năng […]

Nguyễn Khánh Linh

Tư vấn pháp lý

khanhlinh@lenguyenlawfirm.com

Nguyễn Khánh Linh trở thành thành viên của Lê Nguyễn vào năm 2019 ngay sau khi tốt nghiệp cử nhân Chất lượng cao song ngành  Luật thương mại và  Quản trị kinh doanh tại Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh. Hiện nay, Khánh Linh là thành viên cốt cán của Phòng dịch vụ […]

Lục Thanh Bách

Tư vấn pháp lý

thanhbach@lenguyenlawfirm.com

Lục Thanh Bách trở thành thành viên của Lê Nguyễn sau khi tốt nghiệp cử nhân luật, chuyên ngành Luật thương mại quốc tế tại Đại học Kinh tế – Luật thuộc Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh. Với khả năng phân tích, tổng hợp và nền tảng kiến thức pháp lý, […]

Trịnh Vũ Thủy Tiên

Tư vấn pháp lý - Thư ký Công ty

thuytien@lenguyenlawfirm.com

Thuỷ Tiên trở thành thành viên của Lê Nguyễn sau thời gian là thực tập sinh tại Công ty và tốt nghiệp Cử nhân song ngành Luật và Quản trị kinh doanh tại Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh. Ngoài kiến thức chuyên ngành luật thương mại và quản trị kinh doanh, […]

Hồ Nguyễn Khánh Đoan

Tư vấn pháp lý

khanhdoan@lenguyenlawfirm.com

Khánh Đoan nhận Bằng tốt nghiệp cử nhân Luật loại Giỏi của Trường Đại học Kinh tế – Luật Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh và trở thành thành viên của Lê Nguyễn sau thời gian làm thực tập sinh tại Công ty. Với kiến thức đã được đào tạo cùng với […]

© 2019 Copyright by Le Nguyen. Website designed by igitech.vn

Gọi miễn phí
Gọi miễn phí