Tuyển dụng

Lê Nguyễn hỗ trợ và khuyến khích các chương trình thực tập cho sinh viên từ năm thứ 2 của các trường đại học luật với mục đích tìm kiếm những ứng viên có năng lực và tiềm năng để trở thành luật sư, đóng góp vào sự phát triển của Công ty.

Hãy liên hệ với chúng tôi qua email: admin@lenguyenlawfirm.com

Free call
Free call