Chương trình mùa hè

Lê Nguyễn là hãng luật luôn chào đón các bạn sinh viên năm cuối của Đại học luật Tp. Hồ Chí Minh, Khoa luật của các Trường Đại học đến thực tập cuối khóa hoặc làm quen với các công việc của những luật sư trong tương lai!

Free call
Free call