Vị trí ứng tuyển

Chào mừng bạn đến với Công ty Luật Lê Nguyễn, một trong những Công ty luật phát triển nhanh và bền vững trên thị trường dịch vụ pháp lý tại Việt Nam. Chúng tôi luôn tìm kiếm những luật sư tài năng, nhiệt huyết, sáng tạo và có tinh thần kinh doanh trong cung cấp dịch vụ, đổi mới và phát triển nghề nghiệp.

Free call
Free call