Công văn số 1636/TCHQ-TXNK ngày 27/3/2018 của Tổng cục Hải quan về việc thực hiện Chương trình ưu đãi thuế nhập khẩu linh kiện phụ tùng ô tô

Văn bản hướng dẫn về đối tượng, điều kiện, hồ sơ, thủ tục đăng ký tham gia Chương trình hưởng ưu đãi thuế NK 0% đối với linh kiện, phụ tùng ô tô thuộc nhóm 98.49.

Theo đó, doanh nghiệp nếu đáp ứng các điều kiện quy định tại khoản 2 Điều 7a Nghị định 125/2017/NĐ-CP thì được đăng ký hưởng thuế NK linh kiện, phụ tùng ô tô với thuế suất 0%. Riêng điều kiện về “linh kiện, phụ tùng ô tô thuộc loại trong nước chưa sản xuất được” xác định theo Thông tư 14/2015/TT-BKHĐT.

Hồ sơ đăng ký hưởng thuế NK 0% thực hiện theo quy định tại điểm a khoản 3 Điều 7a Nghị định 125/2017/NĐ-CP và nộp tại Chi cục Hải quan nơi doanh nghiệp đóng trụ sở chính hoặc nơi có nhà máy sản xuất. Thời hạn nộp hồ sơ trước khi nhập khẩu lô hàng đầu tiên.

 

Về hồ sơ, thủ tục nhập khẩu linh kiện, phụ tùng thuộc Chương trình ưu đãi thuế được thực hiện theo quy định hiện hành và hướng dẫn tại điểm 3, 4 Công văn này. Trong đó, mã loại hình nhập khẩu phải khai báo là A43.

Cần lưu ý, tại thời điểm đăng ký tờ khai nhập khẩu linh kiện, phụ tùng ô tô, doanh nghiệp vẫn phải kê khai nộp thuế NK theo mức thuế suất thông thường, thuế MFN hoặc thuế FTA, chưa được hưởng ngay thuế suất 0%. Định kỳ hàng năm (chậm nhất sau 60 ngày kể từ ngày 30/6 hoặc 31/12), doanh nghiệp mới nộp hồ sơ đề nghị được hưởng thuế suất 0% cho các linh kiện, phụ tùng ô tô đã nhập khẩu.

Theo Điều 7a Nghị định 125/2017/NĐ-CP, Chương trình ưu đãi thuế NK 0% đối với linh kiện, phụ tùng ô tô được áp dụng trong giai đoạn từ năm 2018 – 2022.

Doanh nghiệp chỉ được đăng ký tham gia Chương trình này khi đáp ứng các điều kiện:

– Đảm bảo các tiêu chuẩn về doanh nghiệp sản xuất, lắp ráp ô tô theo quy định của Chính phủ.

– Cam kết sản xuất, lắp ráp ô tô đáp ứng tiêu chuẩn khí thải mức 4 hoặc mức 5 (từ năm 2022 trở đi) và đạt đủ sản lượng sản xuất, lắp ráp ô tô theo quy định tại điểm b.12 khoản 3.2 Mục I Chương 98 Phụ lục II ban hành kèm Nghị định 125/2017/NĐ-CP.

– Linh kiện, phụ tùng ô tô nhập khẩu có tên trong nhóm 98.49, thuộc loại trong nước chưa sản xuất được và là những sản phẩm đã hoàn thiện hoặc đã có đặc trưng cơ bản của sản phẩm hoàn thiện./.