Công văn số 12802/BTC-TCHQ ngày 14/9/2016 của Bộ Tài chính về thời điểm nộp C/O

Công văn hướng dẫn thống nhất về thời điểm nộp C/O (để hưởng thuế suất ưu đãi đặc biệt) căn cứ theo quy định tại các Hiệp định thương mại mà Việt Nam đã ký kết và các văn bản nội luật hóa.

Trừ C/O Form VK được “nợ” trong vòng 365 ngày, các loại C/O khác chỉ được bổ sung trong 2 trường hợp nêu tại Công văn số 12802/BTC-TCHQ.

Theo đó, về nguyên tắc, doanh nghiệp phải nộp bản chính C/O tại thời điểm đăng ký tờ khai hải quan (nếu là tờ khai giấy) hoặc thời điểm nộp hồ sơ hải quan (nếu là tờ khai điện tử)

Việc khai nộp bổ sung C/O sau thời hạn nêu trên chỉ cho phép đối với 02 trường hợp:

(i) Trường hợp tại thời điểm đăng ký tờ khai, doanh nghiệp đã chọn áp dụng thuế suất MFN do thuế MFN bằng hoặc thấp hơn thuế ưu đãi đặc biệt; tuy nhiên sau khi thông quan, doanh nghiệp hoặc cơ quan hải quan xác định lại mã số HS và mã HS mới có thuế MFN cao hơn thuế ưu đãi đặc biệt;

(ii) Trường hợp tại thời điểm đăng ký tờ khai, doanh nghiệp khai báo hàng hóa thuộc đối tượng ưu đãi đầu tư được miễn thuế nhập khẩu; tuy nhiên sau khi thông quan, doanh nghiệp hoặc cơ quan hải quan kiểm tra xác định hàng hóa không thuộc diện ưu đãi.

Riêng đối với C/O Form VK (KV) được nộp bổ sung mà không bị ràng buộc theo các trường hợp nêu trên. Tuy nhiên, khi làm thủ tục hải quan, doanh nghiệp phải khai báo rõ việc bổ sung C/O trên tờ khai và phải nộp C/O trong vòng 01 năm kể từ ngày đăng ký tờ khai. Đồng thời, trong thời gian chưa nộp C/O, hàng hóa phải tính theo thuế suất MFN./.

 

 

Nội dung trên đây chỉ mang tính chất thông tin, không phải là ý kiến tư vấn của Lê Nguyễn và Lê Nguyễn không chịu trách nhiệm trong mọi trường hợp. Đối với từng trường hợp cụ thể, Quý khách hàng vui lòng liên hệ Lê Nguyễn để được giải đáp.