Công văn số 177/TCT-TNCN ngày 16/1/2017 của Tổng cục Thuế về việc sử dụng chứng từ khấu trừ thuế TNCN tự in

 Theo quy định tại Điều 1 Phần A Thông tư 37/2010/TT-BTC, doanh nghiệp được sử dụng chứng từ khấu trừ thuế TNCN tự in trên máy tính để cấp cho cá nhân bị khấu trừ thuế khi đáp ứng đủ 04 điều kiện sau:

– Có tư cách pháp nhân.

– Đã đăng ký thuế và có mã số thuế.

 

– Có trang thiết bị máy tính và phần mềm bảo vệ.

– Trong thời gian 01 năm trở về trước không bị xử phạt thuế từ 2 lần trở lên.

Trước khi sử dụng, doanh nghiệp phải thực hiện thủ đăng ký mẫu chứng từ khấu trừ thuế tự in với Cục thuế nơi đóng trụ sở và trong vòng 5 ngày kể từ ngày được chấp thuận phải thông báo phát hành chứng từ khấu trừ tại trụ sở làm việc./.

Trên đây là hướng dẫn về điều kiện cấp chứng từ khấu trừ thuế tự in, nếu Quý khách có bất kỳ thắc mắc nào, vui lòng liên hệ Lê Nguyễn để được hỗ trợ một cách tốt nhất.