Công văn số 797/TCHQ-TXNK ngày 13/2/2017 của Tổng cục Hải quan về việc thực hiện Thông tư số 274/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016

Liên quan đến phí, lệ phí hải quan quy định tại Thông tư 274/2016/TT-BTC, Công văn này hướng dẫn rõ mức thu đối với từng trường hợp như sau:

– Phí hải quan đăng ký tờ khai: 20.000 đồng/tờ khai, áp dụng chung cho tất cả hàng hóa XNK, kể cả phương tiện vận tải đường biển, đường sông, đường sắt, đường bộ.

– Phí hải quan kiểm tra, giám sát hoặc tạm dừng làm thủ tục hải quan đối với hàng hóa XNK có yêu cầu bảo hộ QSHTT: 200.000 đồng/đơn.

 

– Lệ phí đối với phương tiện quá cảnh đường bộ: 200.000 đồng/phương tiện.

– Lệ phí đối với phương tiện quá cảnh đường thủy: 500.000 đồng/phương tiện.

Riêng phí hải quan đối với chuyến bay của nước ngoài đến các cảng hàng không Việt Nam thì áp dụng mức thu 50 USD/chuyến bay theo quy định tại Thông tư 194/2016/TT-BTC .

Về việc miễn, không thu phí, lệ phí hải quan chỉ áp dụng cho các trường hợp quy định tại Điều 3 Thông tư 274/2016/TT-BTC và Điều 3 Thông tư 194/2016/TT-BTC. Theo đó, đối với những trường hợp được miễn phí, lệ phí hải quan theo quy định cũ tại Thông tư 172/2010/TT-BTC nhưng nay không còn quy định tại Thông tư 274/2016/TT-BTC và Thông tư 194/2016/TT-BTC thì không được miễn nộp./.