Trong một phiên tòa, luật sư bào chữa đang hỏi người vợ

– Điều đầu tiên chồng bà đã nói với bà vào sáng hôm đó là gì?

– Anh ta đã nói: “Em đang ở đâu, Lan ơi?”

– Vậy tại sao điều đó lại gây khó chịu cho bà?

– Bà đây tên Huệ!