Thông tư số 14/2021/TT-NHNN ngày 7/9/2021 của Ngân hàng Nhà nước về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 01/2020/TT-NHNN ngày 13/3/2020 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về việc tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài cơ cấu lại thời hạn trả nợ, miễn, giảm lãi, phí, giữ nguyên nhóm nợ nhằm hỗ trợ kháng hàng chịu ảnh hưởng do dịch Covid-19

Thông tư sửa đổi về chính sách giãn nợ, miễn giảm lãi vay, giữ nguyên nhóm nợ… đối với khách hàng vay vốn bị ảnh hưởng dịch Covid-19.

Theo đó, chính sách giãn nợ, miễn giảm lãi vay do ảnh hưởng dịch sẽ được thực hiện đến hết ngày 30/6/2022.

Wooden blocks with percentage sign and arrow up, financial growth, interest rate and mortgage rate increase, inflation concept

Tuy nhiên, khoản vay được xét giãn nợ, miễn, giảm lãi, phí… chỉ bao gồm các khoản vay phát sinh trước ngày 1/8/2021 và đến hạn thanh toán trong khoảng thời gian từ 23/1/2020-30/6/2022.

Bãi bỏ khoản 2, khoản 3, khoản 6 Điều 1 Thông tư số 03/2021/TT-NHNN ngày 02/4/2021.

Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 07/9/2021./.

Nội dung trên đây chỉ mang tính chất thông tin, không phải là ý kiến tư vấn của Lê Nguyễn và Lê Nguyễn không chịu trách nhiệm trong mọi trường hợp. Đối với từng trường hợp cụ thể, Quý khách hàng vui lòng liên hệ Lê Nguyễn để được giải đáp.