Ls. Huỳnh Thị Minh Trang Luật sư cấp cao

Ls. Huỳnh Thị Minh Trang

000.000.000

minhtrang@lenguyenlawfirm.com

Ls. Huỳnh Thị Minh Trang

Luật sư Huỳnh Thị Minh Trang tốt nghiệp Cử nhân Luật và Cao học Luật chuyên ngành Luật Kinh tế tại Đại học Luật TP. Hồ Chí Minh.

Trước khi trở thành viên của Lê Nguyễn, Luật sư Minh Trang công tác tại các tập đoàn đa quốc gia ở những vị trí như Trưởng phòng Nhân sự, Luật sư tư vấn nội bộ. Nhờ kỹ năng làm việc chuyên nghiệp và kinh nghiệm chuyên môn tích lũy, Luật sư Minh Trang từng tham gia một số vụ kiện tranh chấp về hôn nhân – gia đình, lao động, kinh doanh – thương mại có yếu tố nước ngoài.

Với khả năng sử dụng thành thạo tiếng Anh, Luật sư Minh Trang thường xuyên tham gia vào việc soạn thảo các tài liệu tập huấn và cập nhật pháp lý cho các vị trí quản lý doanh nghiệp nước ngoài. Ngoài ra, cung cấp các dịch vụ tư vấn doanh nghiệp về những lĩnh vực liên quan trong quá trình hoạt động.

Một số khách hàng tiêu biểu mà Luật sư Minh Trang đã tham gia tư vấn như sau: Công ty Cổ phần Visuco, Công ty TNHH Việt Nam Suzuki,…

Trình độ, kinh nghiệm & Danh hiệu:
  • Cử nhân Luật, Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh
  • Thạc sĩ Luật kinh tế, Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh
Đoàn Luật sư & Trọng tài
  • Thành viên Đoàn Luật sư Thành phố Hồ Chí Minh
Gọi miễn phí
Gọi miễn phí