Ls. Nguyễn Duy Tiền Luật sư cấp cao

Ls. Nguyễn Duy Tiền

000.000.000

duytien@lenguyenlawfirm.com

Ls. Nguyễn Duy Tiền

Luật sư Nguyễn Duy Tiền tốt nghiệp Đại học Luật Tp. Hồ Chí Minh và gia nhập Lê Nguyễn từ năm 2011. Đến nay, Luật sư Duy Tiền đã có nhiều năm kinh nghiệm tư vấn pháp lý và tham gia tố tụng để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho các Doanh nghiệp, Cá nhân trong các lĩnh vực kinh doanh – thương mại, dân sự, đất đai, lao động và các lĩnh vực khác.

Trong lĩnh vực tư vấn, Luật sư Nguyễn Duy Tiền tư vấn thường xuyên cho các doanh nghiệp về hoạt động kinh doanh, rà soát, soạn thảo các loại hợp đồng kinh tế, xây dựng, bất động sản và lao động. Đặc biệt, Luật sư Nguyễn Duy Tiền có thế mạnh tư vấn trong lĩnh vực dầu khí, hàng hải và bảo hiểm.

Trong lĩnh vực tố tụng và dịch vụ pháp lý khác, Luật sư Duy Tiền thường xuyên tham gia tố tụng tại Tòa án và Trọng tài để bảo vệ quyền lợi cho cá nhân, doanh nghiệp trong lĩnh vực đất đai, giao dịch bất động sản, kinh doanh thương mại. Ngoài ra, luật sư còn thực hiện thủ tục thi hành án, giải thể Doanh nghiệp…

Một số khách hàng tiêu biểu: Công ty PV Gas, Công ty PVOIL, Công ty Fit 24, Công ty CP Bất động sản Thái Bình Dương, Công ty Indeco, Công ty bất động sản V.S.G, Công ty San Miguel, Công ty Bảo hiểm Phú Hưng, Công ty CP In và Bao bì Mỹ Châu, Công ty Cơ khí Phú Vinh, Công ty Cham Paper Group Italia, Công ty Esaco Nậm Lúc…

Với nhiều năm kinh nghiệm hành nghề thực tiễn, Luật sư Nguyễn Duy Tiền nhận được sự tín nhiệm từ các khách hàng.

Trình độ, kinh nghiệm & Danh hiệu:
  • Cử nhân Luật, Đại học Luật thành phố Hồ Chí Minh
Đoàn Luật sư & Trọng tài
  • Thành viên Đoàn Luật sư Thành phố Hồ Chí Minh
  • Trọng tài viên của Trung tâm Trọng tài Thương mại Miền Trung (MCAC)
Free call
Free call