Ls. Trương Thị Hoàng Diễm Luật sư cấp cao

Ls. Trương Thị Hoàng Diễm

000.000.000

hoangdiem@lenguyenlawfirm.com

Ls. Trương Thị Hoàng Diễm

Luật sư Trương Thị Hoàng Diễm tốt nghiệp đồng thời Khoa Tiếng Anh và Khoa Luật tại Đại học Cần Thơ.

Trước khi trở thành thành viên của Lê Nguyễn, Luật sư Hoàng Diễm đã công tác tại các ngân hàng và là Luật sư tư vấn nội bộ cho các công ty thương mại. Với kinh nghiệm tích lũy được đã giúp Luật sư Hoàng Diễm có những kỹ năng và kiến thức cần thiết để hành nghề luật ở mức độ chuyên nghiệp.

Luật sư Hoàng Diễm đảm nhận cung cấp ý kiến pháp lý và tư vấn liên quan đến các lĩnh vực như ngân hàng, thuế, quản trị doanh nghiệp… Với kinh nghiệm thị trường và khả năng sử dụng tiếng Anh thành thạo, Luật sư Hoàng Diễm đang hỗ trợ hiệu quả cho các doanh nghiệp có yếu tố nước ngoài đang có hoạt động kinh doanh tại Việt Nam.

Hiện nay, Luật sư Hoàng Diễm trực tiếp phụ trách điều hành Chi nhánh Công ty Luật TNHH Lê Nguyễn tại Cần Thơ.

Trình độ, kinh nghiệm & Danh hiệu:
  • Cử nhân Luật, Đại học Cần Thơ
  • Cử nhân khoa tiếng Anh, Đại học Cần Thơ
  • Thạc sĩ Kinh doanh và quản lý, Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh
Đoàn Luật sư & Trọng tài
  • Thành viên Đoàn Luật sư Thành phố Hồ Chí Minh
Free call
Free call