Lê Nguyễn thường xuyên tổ chức các buổi tọa đàm hoặc tham gia giảng dạy kiến thức pháp luật về các lĩnh vực: DÂN SỰ – HÀNH CHÍNH – HÌNH SỰ – THƯƠNG MẠI  & PHÁP LUẬT TRONG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH QUỐC TẾ cho các Doanh nghiệp; Cơ quan Nhà nước và các đơn vị hành chính sự nghiệp,  giúp đội ngũ nhân sự nhận thức, phát hiện và phòng ngừa những rủi ro pháp lý trong quá trình hoạt động, giúp cho các vị trí lãnh đạo và cán bộ chủ chốt; đội ngũ cán bộ pháp chế; đội ngũ cán bộ nhân sự; đội ngũ cán bộ phòng kinh doanh và các vị trí khác tại cơ quan, doanh nghiệp luôn tự tin và không ngừng nâng cao uy tín cùng độ an toàn về mặt pháp lý trong công việc quản lý và kinh doanh.