Lê Nguyễn thực hiện các thủ tục tố tụng pháp lý liên quan đến việc thu hồi các khoản nợ thương mại và thực thi các quyền của chủ nợ. Các luật sư của Lê Nguyễn có kinh nghiệm, năng lực, bản lĩnh và kiên trì trong lĩnh vực thu hồi nợ. Khách hàng của Lê Nguyễn bao gồm các tập đoàn, công ty lớn và nhỏ cũng như những người cho vay cá nhân khác… Chúng tôi sử dụng các biện pháp thu nợ tích cực, thích hợp, phù hợp với các quy định của pháp luật, bao gồm viết thư yêu cầu nhắc nợ, tham gia đàm phán giải quyết nợ và nộp đơn khởi kiện đòi nợ để có được bản án, phán quyết của tòa án hoặc trọng tài và thực thi các bản án/phán quyết này khi nhận được yêu cầu từ khách hàng.