Chúng tôi cung cấp các dịch vụ pháp lý liên quan đến:

  • Mua bán, chuyển nhượng
  • Cho thuê, cho thuê lại
  • Tranh chấp giữa bên thuê và bên cho thuê
  • Kiểm tra hồ sơ pháp lý của bất động sản
  • Thế chấp
  • Tranh chấp bất động sản liền kề
  • Quyền sử dụng trên đất người khác