Tranh tụng là một hoạt động quan trọng trong lĩnh vực hành nghề của Lê Nguyễn. Bộ phận tranh tụng của chúng tôi được tổ chức trên cơ sở chuyên môn hóa để đáp ứng được nhu cầu của khách hàng và tính chất của từng vụ việc cụ thể. Mặc dù tranh chấp là một hệ quả tất yếu trong môi trường kinh doanh ngày càng mang tính cạnh tranh cao, nhưng mục đích của chúng tôi là cung cấp cho khách hàng những lời khuyên chính xác, thực tế và trung thực. Chúng tôi nhận thấy rằng các tranh chấp trong quá trình kinh doanh có thể hủy hoại các mối quan hệ thương mại, kinh doanh và vì vậy, chúng tôi tự hào cung cấp cho khách hàng tính chuyên nghiệp cao trong quản lý và phương pháp xây dựng mối quan hệ bền vững trong hoạt động thương mại.

* Tranh tụng liên quan đến hoạt đông kinh doanh

Chúng tôi đại diện cho các doanh nghiệp trong các tranh chấp thuộc mọi lĩnh vực, bao gồm:

 • Tranh chấp bảo hiểm
 • Quyền của bên cho vay
 • Vi phạm trách nhiệm ủy thác
 • Lừa dối trong giao dịch dân sự
 • Tranh chấp hợp đồng
 • Bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng
 • Tranh chấp liên quan đến hợp đồng thuê
 • Tranh chấp thương mại điện tử
 • Tranh chấp lao động
 • Tranh chấp thương mại
 • Lạm quyền trong điều hành công ty
 • Thu hồi nợ
 • Hoạt động ngân hàng
 • Tranh chấp nhượng quyền
 • Khởi kiện người quản lý
 • Tranh tụng liên quan đến tài sản là bất động sản của doanh nghiệp
 • Kháng cáo bản án, quyết định của Tòa án