Công văn số 131/TANDTC-HTQT ngày 4/7/2022 của Tòa án nhân dân tối cao về việc ủy thác tư pháp ra nước ngoài (7 trang)

Công văn lưu ý một số vấn đề liên quan đến việc ủy thác tư pháp giữa Việt Nam và các nước trong vụ việc dân sự, thương mại có đương sự người nước ngoài.

Theo đó, do tình hình dịch bệnh và chiến sự trên thế giới, các nước sau đây đang tạm dừng tiếp nhận yêu cầu ủy thác tống đạt giấy tờ, thu thập chứng cứ, xác minh địa chỉ… với Việt Nam: Nga, Belarus, Ukraine.

Về ủy thác thu thập chứng cứ ở nước ngoài trong lĩnh vực dân sự, thương mại theo Công ước La Hay, hiện nay có 26 nước chấp thuận tiếp nhận yêu cầu ủy thác của Việt Nam, danh sách chi tiết xem mục 2.1 Công văn này.

Riêng trường hợp ủy thác thu thập chứng cứ ở Nhật Bản, cần đảm bảo yêu cầu về hồ sơ, thủ tục theo hướng dẫn tại mục 2.3 Văn bản này.

Về danh sách địa chỉ tiếp nhận yêu cầu ủy thác tống đạt giấy tờ trong vụ việc dân sự, thương mại của một số nước theo Công ước La Hay, được liệt kê tại mục 3 Công văn này.

Tải Công văn tại đây

Nội dung trên đây chỉ mang tính chất thông tin, không phải là ý kiến tư vấn của Lê Nguyễn và Lê Nguyễn không chịu trách nhiệm trong mọi trường hợp. Đối với từng trường hợp cụ thể, Quý khách hàng vui lòng liên hệ Lê Nguyễn để được giải đáp.