Nghị định số 78/2021/NĐ-CP ngày 1/8/2021 của Chính phủ về thành lập và quản lý Quỹ phòng, chống thiên tai

Nghị định thay mới các quy định về thành lập, đóng góp, sử dụng, quản lý Quỹ phòng chống thiên tai.

Theo đó, Quỹ phòng chống thiên tai sẽ có Quỹ của trung ương và Quỹ của tỉnh, thay vì trước đây chỉ có Quỹ phòng chống thiên tai ở cấp tỉnh.

Hàng năm, doanh nghiệp vẫn bắt buộc phải đóng góp Quỹ phòng chống thiên tai cấp tỉnh theo mức là 0,02% trên tổng giá trị tài sản hiện có, tối thiểu 500.000 đồng và tối đa 100 triệu đồng (Điều 12).

Đối với người lao động, mức đóng góp hàng năm giảm còn 1/2 ngày lương, thay vì trước đây là 1 ngày lương.

Nghị định này thay thế Nghị định số 94/2014/NĐ-CP ngày 17/10/2014 và Nghị định số 83/2019/NĐ-CP ngày 12/11/2019; có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/9/2021./.

Nội dung trên đây chỉ mang tính chất thông tin, không phải là ý kiến tư vấn của Lê Nguyễn và Lê Nguyễn không chịu trách nhiệm trong mọi trường hợp. Đối với từng trường hợp cụ thể, Quý khách hàng vui lòng liên hệ Lê Nguyễn để được giải đáp.