Nghị định số 88/2021/NĐ-CP ngày 1/10/2021 của Chính phủ quy định về thu tiền cấp quyền sử dụng tần số vô tuyến điện, đấu giá, cấp phép, chuyển nhượng quyền sử dụng tần số vô tuyến điện đối với băng tần

Nghị định quy định chi tiết về điều kiện tham gia đấu giá và mức thu tiền cấp quyền sử dụng tần số vô tuyến thông qua đấu giá đối với các băng tần có giá trị thương mại cao.

Cần lưu ý, mức thu tiền cấp quyền sử dụng tần số (có giá trị thương mại cao) quy định tại Thông tư này chưa bao gồm phí sử dụng tần số và lệ phí cấp giấy phép sử dụng tần số.

Bộ Thông tin và Truyền thông sẽ gửi thông báo cho doanh nghiệp biết về số tiền cấp quyền sử dụng tần số, thời hạn nộp và phương thức thanh toán. Trong thời hạn 04 tháng kể từ ngày thông báo, doanh nghiệp phải nộp một lần toàn bộ số tiền cấp quyền sử dụng tần số này.

Nghị định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 16/2012/QĐ-TTg ngày 08/3/2012./.

Nội dung trên đây chỉ mang tính chất thông tin, không phải là ý kiến tư vấn của Lê Nguyễn và Lê Nguyễn không chịu trách nhiệm trong mọi trường hợp. Đối với từng trường hợp cụ thể, Quý khách hàng vui lòng liên hệ Lê Nguyễn để được giải đáp.