Công văn số 4070/TCT-TNCN ngày 7/9/2016 của Tổng cục Thuế về thuế TNCN đối với bán tài sản thế chấp để thi hành án (3 trang)

Văn bản trả lời vướng mắc của Cục thuế tỉnh Khánh Hòa về việc tính thuế TNCN đối với trường hợp giá đất bán đấu giá để thi hành án dân sự thấp hơn giá do UBND cấp tỉnh quy định

Theo đó, Tổng cục Thuế đã yêu cầu Cục thuế tỉnh Khánh Hòa xem xét cụ thể hồ sơ thực tế, phối hợp với cơ quan quản lý đất đai trên địa bàn, báo cáo UBND tỉnh để xác định giá đất trong trường hợp bán đấu giá để thi hành án dân sự cho phù hợp với thực tế phát sinh và xác định nghĩa vụ thuế TNCN từ chuyển nhượng BĐS theo quy định hiện hành./.

 

 

Nội dung trên đây chỉ mang tính chất thông tin, không phải là ý kiến tư vấn của Lê Nguyễn và Lê Nguyễn không chịu trách nhiệm trong mọi trường hợp. Đối với từng trường hợp cụ thể, Quý khách hàng vui lòng liên hệ Lê Nguyễn để được giải đáp.