Bản tin pháp luật

Những chứng từ hải quan được nộp bản điện tử thay bản giấy

Công văn số 1517/TCHQ-TXNK ngày 2/4/2021 của Tổng cục Hải quan 

Nội dung trên đây chỉ mang tính chất thông tin, không phải là ý kiến tư vấn của Lê Nguyễn và Lê Nguyễn không chịu trách nhiệm trong mọi trường hợp. Đối với từng trường hợp cụ thể, Quý khách hàng vui lòng liên hệ Lê Nguyễn để được giải đáp.

Free call
Free call