Lục Thanh Bách Tư vấn pháp lý

Lục Thanh Bách

000.000.000

thanhbach@lenguyenlawfirm.com

Lục Thanh Bách

Lục Thanh Bách trở thành thành viên của Lê Nguyễn sau khi tốt nghiệp cử nhân luật, chuyên ngành Luật thương mại quốc tế tại Đại học Kinh tế – Luật thuộc Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh.

Với khả năng phân tích, tổng hợp và nền tảng kiến thức pháp lý, Thanh Bách tham gia hỗ trợ các luật sư soạn thảo ý kiến tư vấn, nghiên cứu và thực hiện các thủ tục tố tụng và các thủ tục pháp lý khác cho khách hàng trong nước và khách hàng nước ngoài.

Bằng kiến thức, kỹ năng và tinh thần nỗ lực hết mình với công việc, Thanh Bách đã đồng hành và giải quyết các vấn đề pháp lý một các hiệu quả, được khách hàng đánh giá cao.

Trình độ, kinh nghiệm & Danh hiệu:
  • Cử nhân Luật, Đại học Kinh tế - Luật, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh
  • Tập sự hành nghề luật sư
Gọi miễn phí
Gọi miễn phí