Trịnh Vũ Thủy Tiên Tư vấn pháp lý - Thư ký Công ty

Trịnh Vũ Thủy Tiên

000.000.000

thuytien@lenguyenlawfirm.com

Trịnh Vũ Thủy Tiên

Thuỷ Tiên trở thành thành viên của Lê Nguyễn sau thời gian là thực tập sinh tại Công ty và tốt nghiệp Cử nhân song ngành Luật và Quản trị kinh doanh tại Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh.

Ngoài kiến thức chuyên ngành luật thương mại và quản trị kinh doanh, Thuỷ Tiên còn tích luỹ cho mình các kỹ năng mềm trong ứng dụng công nghệ thông tin, thực hiện tổ chức và điều phối các hoạt động văn phòng, tiếp nhận và trả lời các cuộc gọi đến văn phòng, tham gia tích cực vào các hoạt động phát triển kinh doanh của Công ty. Thuỷ Tiên đã thể hiện khả năng xử lý công việc nhạy bén, nhanh chóng và hiệu quả, hỗ trợ tốt nhất cho các Luật sư trong quá trình giải quyết vụ việc với khách hàng.

Thuỷ Tiên đang theo học Khoá đào tạo nghề Luật sư của Học viện Tư pháp tại Thành phố Hồ Chí Minh với nhiều tố chất và định hướng trở thành Luật sư chuyên nghiệp.

Trình độ, kinh nghiệm & Danh hiệu:
  • Cử nhân Luật, Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh
  • Cử nhân Quản trị kinh doanh, Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh
Free call
Free call