Nghị định số 15/2022/NĐ-CP ngày 28/1/2022 của Chính phủ quy định chính sách miễn, giảm thuế theo Nghị quyết số 43/2022/QH15 ngày 11/01/2022 của Quốc hội về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế – xã hội.

Nghị định quy định chi tiết Nghị quyết số 43/2022/QH15 về chính sách miễn, giảm thuế năm 2022, bao gồm:

(i) giảm 2% thuế GTGT cho nhóm hàng hóa, dịch vụ đang áp dụng mức thuế suất 10%;

(ii) giảm trừ thuế thu nhập doanh nghiệp thông qua việc cho hạch toán khoản chi ủng hộ, tài trợ phòng chống dịch.

Theo đó, cần lưu ý, một số nhóm hàng hóa, dịch vụ sẽ không được giảm 2% thuế GTGT, chẳng hạn như: 

– Viễn thông, hoạt động tài chính, ngân hàng, chứng khoán, bảo hiểm, kinh doanh bất động sản, kim loại và sản phẩm từ kim loại đúc sẵn, sản phẩm khai khoáng (không kể khai thác than), than cốc, dầu mỏ tinh chế, sản phẩm hoá chất.

– Sản phẩm hàng hóa và dịch vụ chịu thuế tiêu thụ đặc biệt.

– Công nghệ thông tin theo pháp luật về công nghệ thông tin.

Chi tiết xem tại Phụ lục I, II, III ban hành kèm theo Nghị định 15/2022.

Việc giảm thuế GTGT sẽ được áp dụng thống nhất tại các khâu nhập khẩu, sản xuất, gia công, kinh doanh thương mại.

Các hàng hóa, dịch vụ thuộc diện được giảm 2% thuế GTGT bắt buộc phải lập riêng hóa đơn và tại cột “Thuế suất thuế GTGT” ghi là 8%.

Doanh nghiệp cần phải kê khai các hàng hóa, dịch vụ được giảm thuế GTGT năm 2022 (theo Mẫu số 01 tại Phụ lục IV Nghị định này) cùng với Tờ khai thuế GTGT.

Chính sách giảm thuế GTGT tại Nghị định này sẽ áp dụng từ 1/2 – 31/12/2022.

Riêng chính sách giảm trừ thuế TNDN đối với khoản chi ủng hộ, tài trợ phòng chống dịch sẽ áp dụng cho kỳ tính thuế TNDN năm 2022.

Nghị định có hiệu lực từ ngày 01/02/2022.

Nội dung trên đây chỉ mang tính chất thông tin, không phải là ý kiến tư vấn của Lê Nguyễn và Lê Nguyễn không chịu trách nhiệm trong mọi trường hợp. Đối với từng trường hợp cụ thể, Quý khách hàng vui lòng liên hệ Lê Nguyễn để được giải đáp.