Quy trình đưa người, phương tiện ra vào khu vực biên giới biển được quy định tại Thông tư số 162/2016/TT-BQP ngày 21/10/2016 của Bộ Quốc phòng Quy định thực hiện một số điều của Nghị định số 71/2015/NĐ-CP ngày 03 tháng 9 năm 2015 của Chính phủ về quản lý hoạt động của người, phương tiện trong khu vực biên giới biển nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

 Theo Điều 5 Thông tư này, quy trình đưa người, phương tiện ra vào khu vực biên giới biển đối với phương tiện cơ giới đường bộ đưa vào khu vực biên giới biển (trừ khu du lịch, khu dịch vụ, khu kinh tế) để hoạt động theo quy định tại khoản 7 Điều 6 Nghị định 71/2015/NĐ-CP, chủ phương tiện hoặc người điều khiển phương tiện phải thông báo cho Đồn Biên phòng sở tại trước 02 ngày làm việc. Biểu mẫu thông báo thực hiện theo Mẫu số 04, 05 ban hành kèm Thông tư này.

Đối với người nước ngoài đến hoạt động hoặc làm việc, học tập trong khu vực biên giới biển, nếu lưu trú qua đêm ở khu vực biên giới biển thì phải khai báo theo quy định tại Điều 33 và Điều 34 Luật nhập cảnh, xuất cảnh (khoản 1 Điều 6).

 

Trường hợp người nước ngoài vào khu biên giới biển để hoạt động theo quy định tại khoản 3 Điều 7 Nghị định 71/2015/NĐ-CP thì còn phải thông báo bằng văn bản cho Sở Lao động Thương binh và Xã hội, Ủy ban nhân dân cấp huyện, Công an cấp xã, Đồn Biên phòng sở tại theo Mẫu số 07 (khoản 3 Điều 6).

Riêng cơ quan, tổ chức Việt Nam đưa người nước ngoài vào khu vực biên giới biển theo quy định tại khoản 2 Điều 7 Nghị định 71/2015/NĐ-CP phải thông báo bằng văn bản theo Mẫu số 06 cho Công an, Bộ đội Biên phòng tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi đến được biết (khoản Điều 6).

Thông tư có hiệu lực từ ngày 06/12/2016 và thay thế Thông tư số 89/2004/TT-BQP ngày 19 tháng 6 năm 2004./.

Trên đây là nội dung quy trình đưa người, phương tiện ra vào khu vực biên giới biển, nếu Quý khách có bất kỳ thắc mắc nào, vui lòng liên hệ với Lê Nguyễn để được hỗ trợ tốt nhất.