Quyết định số 36/2017/QĐ-UBND ngày 17/8/2017 của UBND TP. HCM Quy định phối hợp giải quyết thủ tục giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất; đăng ký đất đai, tài sản khác gắn liền với đất; cấp, cấp đỗi, cấp lại giấỵ chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh

Quyết định hướng dẫn quy trình giải quyết liên thông các thủ tục về đất đai tại TP.HCM, gồm:

– Giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất;

– Đăng ký lần đầu, đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất;

 

– Cấp, cấp đổi, cấp lại Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất.

Theo đó, đối với thủ tục giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất được nộp hồ sơ và trả kết quả tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của UBND cấp huyện.

Đối với thủ tục đăng ký, cấp sổ đỏ, sổ hồng, được nộp hồ sơ và trả kết quả tại Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai nếu người sử dụng đất là hộ gia đình, cá nhân, Việt kiều. Những trường hợp còn lại thực hiện tại Văn phòng đăng ký đất đai thành phố.

Riêng các khu công nghệ cao, khu kinh tế, cảng hàng không, sân bay, địa điểm nộp hồ sơ và trả kết quả là tại Ban quản lý khu công nghệ cao, khu kinh tế hoặc Cảng vụ hàng không.

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 27/08/2017./.