Quyết định số 262/QĐ-BHXH ngày 20/10/2017 của Bảo hiểm xã hội TP. HCM về việc ban hành Quy định tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích theo cơ chế một cửa của BHXH thành phố

Quyết định ban hành Quy trình giải quyết thủ tục BHXH, BHYT qua bưu điện theo cơ chế một cửa tại TP.HCM.

Theo đó, với quy trình này, người có nhu cầu thực hiện thủ tục chỉ cần truy cập vào trang web của UBND Thành phố để khai báo hồ sơ, sau đó nhân viên bưu điện sẽ đến tận nhà lấy hồ sơ và trả kết quả.

 

Tuy nhiên, Quy trình chỉ áp dụng đối với 23 thủ tục thuộc danh mục đính kèm Quyết định này và áp dụng cho các đối tượng gồm:

1. Cá nhân người lao động đang bảo lưu thời gian đóng BHXH, BHTN có nhu cầu nộp hồ sơ và nhận kết quả hồ sơ có liên quan đến các lĩnh vực: Chế độ BHXH; Chi BHXH; Sao y; sổ BHXH, thẻ BHYT; thanh toán BHYT; lĩnh vực thu.

2. Cá nhân người lao động đang tham gia BHYT có nhu cầu nộp hồ sơ và nhận kết quả hồ sơ có liên quan đến lĩnh vực thẻ BHYT.

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 24/10/2017./.