Nghị định số 85/2021/NĐ-CP ngày 25/9/2021 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 52/2013/NĐ-CP ngày 16/5/2013 của Chính phủ về thương mại điện tử

Nghị định sửa đổi, bổ sung rất nhiều quy định liên quan đến điều kiện hoạt động, quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm của thương nhân trong nước và nước ngoài tham gia hoạt động thương mại điện tử (TMĐT) tại Việt Nam.

Theo đó, đối với website TMĐT bán hàng, quy định mới chỉ bắt buộc các website có chức năng đặt hàng trực tuyến mới phải thông báo với Bộ Công thương (Khoản 9 Điều 1).

Tuy nhiên, quy định mới lại bổ sung nhiều nghĩa vụ, trách nhiệm khác đối với chủ sở hữu website bán hàng, như: công bố trên trang chủ website đường dẫn đến các thông tin về điều kiện giao dịch chung, giao nhận, phương thức thanh toán… nếu có bán hàng trực tuyến; công bố rõ chính sách kiểm hàng; công bố trách nhiệm giao nhận hóa đơn chứng từ; lưu trữ thông tin về các giao dịch bán hàng trên website theo quy định của pháp luật về kế toán… (khoản 9, 10, 13 Điều 1).

Đối với hàng hóa, dịch vụ được giới thiệu trên website, quy định mới yêu cầu phải công bố đầy đủ các nội dung bắt buộc thể hiện trên nhãn hàng hóa (ngoại trừ các thông tin có tính chất riêng biệt theo sản phẩm như: năm, tháng, ngày sản xuất; hạn sử dụng; số lô sản xuất;…) và phải công bố thông tin Giấy phép, Giấy chứng nhận kinh doanh (nếu thuộc ngành, lĩnh vực kinh doanh có điều kiện (khoản 12 Điều 1).

Bãi bỏ khoản 2 Điều 2, khoản 2 Điều 44, khoản 2 Điều 60 và Điều 62; Cụm từ “hoặc chưa được cấp phép” tại điểm d khoản 1 Điều 4; cụm từ “hoặc xin cấp phép” tại điểm e khoản 1 Điều 4; cụm từ “đã được cấp phép” tại điểm b khoản 3 Điều 9; cụm từ “thủ tục xin cấp phép” tại điểm c khoản 2 Điều 64; cụm từ “chấm dứt hoặc bị thu hồi giấy phép” tại điểm l khoản 1 Điều 78; cụm từ “tước quyền sử dụng giấy phép” tại khoản 2 Điều 78 Nghị định số 52/2013/NĐ-CPstatus2 ngày 16/5/2013.

Nghị định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2022./.

Nội dung trên đây chỉ mang tính chất thông tin, không phải là ý kiến tư vấn của Lê Nguyễn và Lê Nguyễn không chịu trách nhiệm trong mọi trường hợp. Đối với từng trường hợp cụ thể, Quý khách hàng vui lòng liên hệ Lê Nguyễn để được giải đáp.