Văn phòng luật sư Lê Nguyễn trân trọng giới thiệu tài liệu “Một số quy định mới của Bộ luật Tố tụng dân sự 2015 và kỹ năng của luật sư khi tham gia tố tụng” nằm trong bộ tài liệu bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ luật sư năm 2016 do Lê Nguyễn biên soạn.

Tài liệu gồm hai phần: (i) Một số quy định mới của Bộ luật Tố tụng dân sự 2015 và (ii) Những vấn đề luật sư cần lưu ý khi tham gia tố tụng theo quy định của Bộ luật Tố tụng dân sự 2015.

Tải tài liệu tại đây.