Công ty Luật TNHH Lê Nguyễn trân trọng giới thiệu tài liệu “Kỹ năng của luật sư khi tư vấn soạn thảo và giải quyết tranh chấp hợp đồng xây dựng” nằm trong bộ tài liệu bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ luật sư năm 2017 do Lê Nguyễn biên soạn.

Tài liệu gồm ba phần:

–        Phần 1:  Những vấn đề pháp lý cơ bản về hợp đồng xây dựng

Tải tài liệu tại đây.

–        Phần 2: Một số hợp đồng xây dựng cụ thể

Tải tài liệu tại đây.

–        Phần 3: Những lưu ý khi soạn thảo hợp đồng xây dựng, tổng kết và thảo luận

Tải tài liệu tại đây.