Nghị định số 128/2021/NĐ-CP ngày 30/12/2021 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 156/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán

Một số vi phạm sau đây của công ty chứng khoán sẽ bị phạt hoặc tăng mức phạt kể từ 1/1/2022:

– Không thực hiện thông báo tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại công ty đại chúng, phạt từ 50 – 70 triệu đồng.

– Không báo cáo khi sở hữu từ 5% trở lên số cổ phiếu có quyền biểu quyết của một công ty đại chúng, phạt từ 100 – 140 triệu đồng.

– Không mở tài khoản phong tỏa nhận tiền mua cổ phiếu bằng ngoại tệ, phạt từ 100 – 200 đồng.

– Thực hiện hoạt động kinh doanh tại Việt Nam ngoài phạm vi hoạt động của văn phòng đại diện công ty chứng khoán, phạt từ 200 – 400 triệu đồng (mức cũ từ 100 – 200 triệu).

– Báo cáo thông tin có nội dung sai lệch hoặc sai sự thật về hoạt động chứng khoán, phạt từ 100 – 200 triệu đồng (mức cũ từ 70 – 100 triệu).

– Tạo dựng thông tin sai sự thật hoặc che giấu thông tin trong hoạt động chứng khoán, phạt từ 200 – 300 triệu đồng (mức cũ từ 100 – 200 triệu).

Nghị định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2022./.

Nội dung trên đây chỉ mang tính chất thông tin, không phải là ý kiến tư vấn của Lê Nguyễn và Lê Nguyễn không chịu trách nhiệm trong mọi trường hợp. Đối với từng trường hợp cụ thể, Quý khách hàng vui lòng liên hệ Lê Nguyễn để được giải đáp.