Cán bộ vật tư hỏi người kẻ biển hiệu:

– Một panô có nội dung: Công ty xí nghiệp X kiên quyết chống tham nhũng! Cỡ chữ to, giá bao nhiêu?

– Thưa anh, trọn gói là 150 nghìn đồng.

– Tốt, làm đi, ngày kia tôi lấy và ghi hóa đơn thanh toán tròn 300 nghìn đồng nhé.